Mediji

U više od deset godina postojanja na teritoriji Srbije, kompanija MEGGLE Srbija sprovela je brojne komunikacijske kampanje, aktivacije i ostvarila mnoge uspešne saradnje. 

U nastavku možete pronaći više informacija o našim dosadašnjim marketinškim i promotivnim aktivnostima kojima smo putem raznih digitalnih i klasičnih komunikacijskih kanala o našoj kompaniji i proizvodima informisali potrošače i širu javnost.