Izjava o privatnosti

Zahvaljujemo se na Vašem interesovanju za naš portal na www.meggle.rs kao i za našu kompaniju. Zaštitu Vaših ličnih podataka koji su prilikom poseta našem portalu prikupljeni, obrađeni i korišćeni shvatamo vrlo ozbiljno. Primenili smo tehničke i organizacione korake kako bismo osigurali da naša kompanija kao i naši spoljni davaoci usluga poštuju odredbe Zakona o zaštiti podataka. U ovom delu naše stranice, želimo da Vas obavestimo o obimu, prirodi i nameni prikupljanja i korišćenja ličnih podataka koje delite sa nama kao i o njihovoj obradi i primeni.

1. Prikupljanje i obrada podataka

„Lični podaci“ predstavljaju informacije o Vama kao pojedincu. Oni uključuju pojedinosti kao što su ime, adresa, telefonski broj i elektronska adresa.
Uopšteno, možete posetiti našu veb stranicu bez potrebe da ostavite bilo kakve lične podatke – npr. kada jednostavno želite da saznate više o našim proizvodima klikom na odgovarajuće stranice. Na ovaj način beležimo svako pristupanje našoj veb stranici i svako preuzimanje datoteka koje se nalaze na našim veb stranicama. Tako evidentirani log podaci se koriste za internu primenu i statistiku. Naši log podaci beleže: naziv datoteke kojoj se pristupa, datum i vreme pristupa, količinu prenesenih podataka, da li je pristup bio uspešan, veb pretraživača i domen koji se koriste za ovaj pristup. Ovaj proces ne prenosi nikakve lične podatke sa računara, a podaci koje sistem zabeleži se čuvaju odvojeno od svih ličnih podataka koje nam date na raspolaganje. Takođe, beležimo IP adrese računara koji pristupaju našim stranicama.
U nekim slučajevima, međutim, potrebno nam je Vaše ime i adresa i ostali podaci kako bismo osigurali pružanje usluga koje od nas zahtevate. Ovi lični podaci se evidentiraju i čuvaju samo ako ste nam ih dobrovoljno dali – npr. prilikom slanja upita, prilikom prijave na našim stranicama, narudžbom (ili slanjem upita) i tako dalje.
Možete povući svoj pristanak za korišćenje Vaših podataka u bilo kojem trenutku. Ako to želite da učinite, molimo Vas da nas kontaktirate.

2. Specifična svrha, korišćenje i deljenje ličnih podataka

Ako nam date svoje lične podatke, mi ćemo ih koristiti samo da odgovorimo na Vaše upite, da obradimo pitanja o našim uslugama (učestvovanje u nagradnim igrama i slično), u vezi sa Vašim povratnim informacijama o kampanjama, ili kako bi Vam se omogućio pristup informacijama i ponudama vezanim za pojedine stavke. Svako korišćenje Vaših podataka mora biti u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.
Mi ćemo prikupiti, obraditi i koristiti lične podatke koje ste nam pružili online isključivo u svrhe o kojima smo Vas prethodno obavestili. Vaši lični podaci će se prenositi ili saopštiti trećim licima samo ako je to nužno za obavljanje jedne od delatnosti navedene u prvom odeljku (drugi pasus), npr. za slučajeve ako su društva iz MEGGLE grupe sklopila ugovor sa davaocima usluga (npr. kako bi se isporučila roba koju ste naručili) ili ako ste prethodno pristali na takvu razmenu podataka. Takvim trećim stranama je zabranjeno korišćenje ličnih podataka u druge svrhe.
Naravno, poštujemo Vaše želje ukoliko ne želite da se Vaši lični podaci koriste za dodatno poboljšanje našeg odnosa sa kupcima (a posebno za marketinške svrhe ili istraživanje tržišta).
Lične podatke o našim klijentima objavićemo ako se zakonom ili sudskim nalogom od nas to zahteva. Objavljivanje ličnih podataka takođe je moguće u slučaju da je to potrebno kako bi se potvrdili ili podržali naši Opšti uslovi poslovanja ili drugi sklopljeni ugovori. Ovo isto se odnosi i na čuvanje tih podataka.
Nikakvi podaci se neće objaviti zarad naše komercijalne koristi. Naši zaposleni i preduzeća koja isporučuju usluge i sa kojima smo sklopili ugovor o saradnji dužni su da potpišu ugovor o poverljivosti kojim pristaju na poštovanje odredbi važećeg Zakona o zaštiti podataka. Pristup ličnim podacima od strane naših zaposlenih je ograničen na zaposlene kojima je potreban pristup podacima u svrhu obavljanja svojih dužnosti u našoj kompaniji.

3. Brisanje

Lični podaci koje smo o Vama sačuvali brišu se u sledećim slučajevima: ako povučete svoj pristanak za čuvanje Vaših podataka; ako čuvanje podataka više nije potrebno za ispunjavanje svrhe za koju su sačuvani; ili ako je njihovo čuvanje zabranjeno drugom pravnom osnovom – osim u slučajevima kada zakonski rok za držanje takvih podataka zabranjuje brisanje istih. U takvoj situaciji ti podaci se isključuju, a ne brišu.

4. Informacije

Prilikom podnošenja zahteva u pisanom obliku, rado ćemo Vas obavestiti o podacima koje smo sačuvali o Vama.
Činimo sve napore kako bismo osigurali da su preduzete sve tehničke i organizacione mere za čuvanje Vaših ličnih podataka, da su oni osigurni od neovlašćenog pristupa. U e-mail komunikaciji, ne možemo garantovati da će Vaši podaci biti 100 % sigurni: ako želite da nam pošaljete podatke u tajnosti, preporučujemo da to učinite putem pošte.

5. Kolačići

Kada posetite neku od naših internet stranica, možda ćemo se odlučiti za čuvanje podataka na računaru u obliku „kolačića“. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se prenosi na računar korisnika tokom posete veb stranici, a zatim se čuva na hard disku računara.
Podaci sačuvani u tim kolačićima pomažu nam kako bismo vas automatski identifikovali sledeći put kada posetite naše veb stranice i omogućuju nam da internet stranicu dodatno prilagodimo našim korisnicima. Kolačići nam pomažu da personalizujemo veb stranicu prema Vašim interesima ili pomažu za čuvanje Vaše lozinke, tako da ne morate da je unosite prilikom sledeće posete. Korisnik može posetiti naše veb stranice i bez korišćenja kolačića. Ako ne želite da ih Vaš računar prepozna prilikom posete, možete podesiti računar da ne čuva kolačić na hard disku odabirom opcije „Ne prihvataj kolačiće“ u opcijama pretraživača. Ako ne prihvatite kolačiće, to može ograničiti funkcionalnost naše internet stranice.

6. Facebook

Naša veb stranica integriše dodatke sa društvene mreže Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Takve dodatke možete prepoznati putem Facebook logotipa na našoj veb stranici i “Like” ikonice. Za pregled Facebook programskih dodataka, molimo posetite stranicu developers.facebook.com/docs/plugins/.
Kada posetite našu veb stranicu na www.meggle.rs , dodatak omogućuje direktnu vezu između pretaživača i Facebook servera. U tom procesu, Facebook je obavešten da ste Vi – odnosno Vaš računar i IP adresa – posetili našu stranicu.
Ako kliknete na Facebook „Like“ ikonicu kada ste prijavljeni na svom Facebook nalogu, onda možete sadržaj naših stranica povezati sa svojim Facebook profilom. To omogućuje Facebooku da poveže posetu našim stranicama sa Vašim korisničkim nalogom. Izričito Vas obaveštavamo da, kao vlasnici ove veb stranice, nemamo informacije o podacima koji su poslati Facebooku, ni o načinu na koji ih Facebook koristi. Za detaljnije informacije, pogledajte pravila o privatnosti Facebook na www.facebook.com/about/privacy/.
Ako ne želite da Facebook poveže Vašu posetu naše veb stranice sa Vašim Facebook nalogom, odjavite se pre toga sa svog Facebook naloga.

7. Linkovi

Ova pravila privatnosti ne odnose se na usluge koje nude druge kompanije ili pojedinci, uključujući proizvode ili veb stranice.
Kada nudimo linkove, trudimo se da osiguramo da ti linkovi odražavaju naše Uslove korišćenja i naše sigurnosne standarde. Međutim, ne možemo uticati na druge davaoce usluga i prisiliti ih da poštuju naša pravila o privatnosti i sigurnosne standarde. U skladu sa tim, pogledajte veb stranice tih drugih davaoca usluga a posebno pravila o privatnosti objavljena na njihovim veb stranicama.

8. Promene uslova naših pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo na promenu sigurnosne politike i sistema zaštite podataka u slučajevima kada tehnološki napredak to čini nužnim. U takvim slučajevima ćemo revidirati uslove privatnosti, stoga Vas molimo da uvek pročitate našu najnoviju verziju politike privatnosti.

9. Deca i mladi

Kao opšte pravilo, osobe mlađe od 18 godina ne smeju da nam dostavljaju nikakve lične podatke bez pristanka roditelja ili staratelja. Osim toga, izričito izjavljujemo da mi ne zahtevamo, ne prikupljamo i ne ustupamo lične podatke, koji se odnose na decu i mlade, trećim licima.

10. Odgovorna osoba / pravo na odbijanje / kontakt opcija

U svakom trenutku možete povući svoj pristanak za prikupljanje i čuvanje Vaših ličnih podataka. U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi sa našim pravilima privatnosti možete nas kontaktirati.